เชิญร่วมงานกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ พระอารามหลวง วัดเขาโบสถ์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

K

 

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง

ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561

-------------------------------

เวลา  09.00  น.   -    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง

เวลา  09.39  น.   -    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเดินทางถึงหน้าพระอุโบสถ 

                      -    อธิการบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าพระอุโบสถ เปิดกรวยดอกไม้ และทำความเคารพอีกครั้ง

                      -    ยกผ้าพระกฐินอุ้มประคอง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) ยืนตรงถวายความเคารพ จากนั้นนำไปวางบนพานแว่นฟ้าในพระอุโบสถ

    -    อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             -    อธิการบดีมอบผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่ของวัด

             -    อธิการบดีกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน

-       อธิการบดีวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ประเคนผ้าพระกฐินถวายเทียนพระปาติโมกข์แด่พระเถระรูปที่ 2

-       อธิการบดีและผู้ไปร่วมพิธีถวายเครื่องพระกฐินแด่องค์ครอง  และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

-       เจ้าหน้าที่ประกาศจำนวนยอดเงินที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ และถวายบำรุงพระอาราม

-       อธิการบดีถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส

-       พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก

-       อธิการบดีกราบพระรัตนตรัย

-       อธิการบดีรับมอบของที่ระลึกจากประธานสงฆ์

-       อธิการบดีมอบเงินสนับสนุนบำรุงโรงเรียน

-       เสร็จพิธี

เวลา 11.00 น.  -    ถวายภัตตาหารเพล

 

 

 

                                 การแต่งกาย         เครื่องแบบปกติขาว หรือชุดสุภาพ

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…