ผู้บริหารกองกลาง

 
 
 1
 
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
 ผู้อำนวยการกองกลาง
 
 1 1 


นางสาวรัตทิกร คงทอง
หัวหน้างานสารบรรณ


นางสาวขจี ชิดเชื้อ
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 1
1 
 
นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์
หัวหน้างานการประชุม


นางสาวสุวรรณ เอี่ยมเจริญ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…