ผู้บริหารกองกลาง

 
 
 1
 
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
 ผู้อำนวยการกองกลาง
 
1  1 


นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์
หัวหน้างานการประชุม


นางสาวขจี ชิดเชื้อ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 1
 
 
นางสาวรัตทิกร คงทอง
หัวหน้างานสารบรรณหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…