ภารกิจกองกลาง

ชื่องาน

1. วันนริศ


2. วันพพระราชทานปริญญาบัตร

3. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.งานวันเกษียณอายุราชการ

5. งานวันศิลป์ พีระศรี

6. งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

7. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

8. งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

9. งานสังสรรค์ปีใหม่

10. งานวันพระยาอนุมาณราชธน

11. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรและสงฆ์น้ำพระวันสงกรานต์

12. โครงการการเข้าร่วมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ช่วงวันเวลาที่จัดกิจกรรม
ประมาณวันที่ 25 - 28 เม.ย. ของแต่ละปี ซึ่งต้องตรงกับวันพฤหัสบดี


ประมาณเดือนธันวาคม ของแต่ละปี

1 สิงหาคม ของแต่ละปี (1-3 สิงหาคม)


15 กันยายน ของแต่ละปี

12 ตุลาคม ของแต่ละปี

ประมาณปลายๆ เดือน ต.ค. หรือ ต้นเดือน พ.ย. ของแต่ละปี

ประมาณต้นเดือน ธ.ค. ของแต่ละปี (ก่อนวันที่ 5 ธ.ค.)

ประมาณปลายเดือน ธ.ค. หรือต้นเดือน ม.ค. ของแต่ละปี แล้วแต่กรณี

14 ธันวาคม ของแต่ละปี

10-12 เมษายน ของทุกปี

ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศภาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงวันเวลาที่จัดกิจกรรม
ประมาณวันที่ 25 - 28 เม.ย. ของแต่ละปี ซึ่งต้องตรงกับวันพฤหัสบดี


ประมาณเดือนธันวาคม ของแต่ละปี

1 สิงหาคม ของแต่ละปี (1-3 สิงหาคม)


15 กันยายน ของแต่ละปี

12 ตุลาคม ของแต่ละปี

ประมาณปลายๆ เดือน ต.ค. หรือ ต้นเดือน พ.ย. ของแต่ละปี

ประมาณต้นเดือน ธ.ค. ของแต่ละปี (ก่อนวันที่ 5 ธ.ค.)

ประมาณปลายเดือน ธ.ค. หรือต้นเดือน ม.ค. ของแต่ละปี แล้วแต่กรณี

14 ธันวาคม ของแต่ละปี

10-12 เมษายน ของทุกปี

ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศภาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…